2020-2021 ուսումնական տարվա առաջին շրջանի անհատական ուսումնական պլան

Միջին դպրոց

«Մխիթար Սեբաստացի» Կրթահամալիր

Կրթահամալիրի տնօրենի բլոգ 

Դասավանդողների բլոգներ

8-րդ դասարանի սովորողների բլոգներ

  • Ընտրության գործունեություն — Աստղագիտություն
  • Մարզական ակումբ — Սուսերամարտ
  • Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում — կիթառ
  • Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրսչեմ հաճախում
  • Շուրջտարյա նախագծեր —Ֆլեշմոբ, թարգմանչական նախագծեր,
  • Տնային աշխատանք — բոլոր առարկաներից
  • Աշխատող-սովորող նախագծին մասնակից չեմ

22.09.2020

Դաս 3

Քառանկյուն

Յուրաքանչյուր քառանկյուն ունի չորս գագաթ, չորս կողմ

Թեմա՝  Քառանկյուն

Տեսական նյութ

Յուրաքնաչյուր քառանկյուն ունի չորս գագաթ, չորս անկյուն, չորս կողմ և երկու անկյունագիծ:

Քառանկյան երկու կողմերը կոչվում են հանդիպակաց, եթե  կից չեն: Քառանկյան երկու գագաթները, եթե հարևան չեն, կոչվում են հանդիպակաց գագաթներ:

Նմանապես  սահմանվում է հանդիպակաց անկյունները:

Քառանկյունները լինում են ուռուցիկ և ոչ ուռուցիկ:

Ուռուցիկ քառանկյան յուրաքանչյուր անկյունագիծ քառանկյունը տրոհում է երկու եռանկյան: 

Ուռուցիկ քառանկյան անկյունների գումարը 3600 է:

Առաջադրանքներ

1) Գծել ուռուցիկ և ոչ ուռուցիկ քառանկյուններ: Նշիր գագաթները: Ցույց տուր ուռուցիկ քառանկյան հանդիպակաց գագաթները,  հանդիպակաց կողմերը, հանդիպակաց անկյունները, կից անկյունները: 

2) Գտեք ուռուցիկ քառանկյան անկյունները, եթե նրա երեք անկյունները իրար հավասար են, իսկ չորրորդ անկյունը դրանցից յուրաքանչյուրից փոքր է 40^0-ով:

360+40=400

400:4=100

100-40=60

100,100,100,60

3) Գտեք քառանկյան կողմերը, եթե նրա պարագիծը 8 սմ է, իսկ կողմերից մեկը մյուս կողմերից մեծ է համապատասխանաբար 3 մմ-ով, 4 մմ-ով և 5 մմ-ով:

x+x+3մմ+x+4մմ+x+5մմ=8սմ

4x=8սմ-12մմ=6սմ 8մմ

x=6սմ 8մմ։4=1սմ 7մմ

4) Գրեք ուռոցիկ քառանկյան անկյունները, եթե դրանք համեմատական են 1, 2, 4, 5 թվերին:

360:(1+2+4+5)=30

30*1=30

30*2=60

30*4=120

30*5=150

5) Գտեք ուռուցիկ հնգանկյան անկյունները, եթե

դրանք համեմատական են 2, 3, 4, 5, 6, թվերին:

(n-2)*180=540

540:(2+3+4+5+6)=27

27*2=54

27*3=81

27*4=108

27*5=135

27*6=162

6) Ուռուցիկ քառանկյան երկու հանդիպակաց անկյունների գումարը 180^0:Ինչի է հավասար մյուս երկու հանդիպակաց անկյունների գումարը:

360-180=180

7) Ապացուցեք, որ քառանկյան անկյունների գումարը հավասար է 360^0:

Քառանկյունը կազմված է երկու եռանկյուններից, իսկ մենք գիտենք, որ եռանկյան անկյունների գումարը 180^0

Աստվածահաճո փայտահատի պատմությունը: Նիկոլայ Լեսկով։ Վերլուություն

Կարծում եմ պատմությունը շատ հետաքրքիր էր և խորիմաստ։ Կարծում եմ պատմության ամենակարևոր խորհուրդն այն էր, որ տեսքից ամենահասարակ մարդիկ կարող են լինել ամենակարևորները։ Պատմությունը կարդալուց հարց է առաջանում, թե ինչո՞ւ Աստված ընդհունեց սովորական գյուղացու աղոթքը, բայց չընդհունեց եպիսկոպոսի աղոթքը, կարում եմ իրականում ծերունու սիրտը ավելի մաքուր էր, ծերունին չուներ ոչինի, բայց միևնույնն է շնորհակալ էր աստծուց կարծում եմ, հենց այդ պատճառով էլ Աստված, սովորական գյուղացուն եպիսկոպոսից բարձր դասեց։

18.09.2020

Բազմանկյուններ

Ամենապարզ բազմանկյունը եռանկյունն է

Բազմանկյան կողմերն են ՝ AB, BC, CD, DE, EF, FA

Հարևան գագաթներն են ՝ F-A,E \ E-F,D\ D-E,C …

Կից կողմեր ED-DC, FA-AB …

Պատկերը ուռուցիկ է կոչվում, եթե այն ընկած է իր ցանկացած երկու հարևան գագաթներով անցնող ուղղի մի կողմում։

Թեորեմ

Բազմանկյան անկյունների գումարը հավասար է ՝

(n-2)*180

Որտեղ n-ը անկյունների թիվն է

օր․

Քառանկյան դեպքում n=4

4-2=2

2*180=360

2) Գտեք անկյունների գումարը.

ա) ուռուցիկ հնգանկյան,

n=5 (5-2)x180=540

բ) ուռուցիկ վեցանկյան,

n=6 (6-2)x180=720

գ) ուռուցիկ տասնակյան:

n=10 (10-2)x180=1140

3) Գտեք ուռուցիկ քառանկյան անկյունները, եթե դրանք իրար հավասար են:

n=4

4-2=2

2*180=360

360:4=90

4) Գտեքուռուցիկ վեցանկյան  անկյունները, եթե դրանք  իրար հավասար են:

n=6

6-2=4

4*180=720

720:4=180
5) Քանի՞ կողմ ունի ուռուցիկ բազմանկյունը, եթե նրա անկյունների գումարը 540 է:

540:3=180

3+2=5

n=5

(5-2)*180=540

6) լրացուցիչԱպացուցել, որ ուռուցիկ n-անկյան անկյունների գումարը (n-2)1800 է:

Թեորեմ  Ուռուցիկ n-անկյան անկյունների գումարը (n-2)1800 է:

Առաջադրանքներ

  1. Գրի՛ր հետևյալ բառերի հոմանիշները.

տեսիլք-երազ

միապաղաղ-միատեսակ

հուզել- հոգին ալեկոծել

զուսպ-հանգիստ, շուտ չբռնկվող

միամիտ-պարզամիտ

ձեռնարկել-պլանավորել, նախաձեռնել

2. Եվս մեկ անգամ ուշադիր կարդա՛ ստեղծագործությունը և փորձիր հասկանալ, թե ինչ ասել է ,,փոքրիկ քայլերի արվեստ,,:

Կարծում եմ ,,փոքրիկ քայլերի արվեստ,, ասելով հեղինակը նկատի ունի, որ կյանքում պիտի ուշադիր լինել բոլոր մանրուքներին, որովհետև ամեն ինչ սկսվում է մանրուքներից։

3. Մի քանի ,,փոքրիկ քայլ,, էլ դու ավելացրու՝ շարունակելով հերոսի խնդրանքները:

Խնդհրում եմ ինձ տուր շատ ջանք ու եռանդ, որպիսի կյանքի բոլոր խնդիրները կարողանամ լուծել ջանք ու եռանդով։

4. Քո կարծիքով ո՞րն է ամենակարևոր խնդրանքը: Այն վերնագի՛ր դարձրու և ստեղծագործի՛ր:

Համբերություն

Ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր խնդհրանքը դա համբերությունն է։ Որովհետև շատ քչերը ունեն մեծ համբերություն, կարծում եմ համբերությունը կարող է լուծել շատ խնդիրներ, որովհետև շատ խնդիրներ լուծվում են այն ժամանակ եր ուղակի սպասում ենք։ Մի խոսքեվ վստահ եմ, որ համբերությունը շատ կարևոր և շատ դժվար տրվող շնորհ է։

Ամառային առաջադրանքներ

1.Գրեք հանրահաշվական արտահայտության տեսքով․

1.ab

2.a-b

3.cxd

4.c/d

5.2x+3y

6.2ab

7.(a+b)x(a-b)

8.(x+y)2

9.x2+y2

10.(p-q)3

11.(p3-q3)

12.2(a+b)

13.(c-d)3

14.x+y/2

15.a+b+c

16.1a+(1b)

17.-a+(-b)

18.axbxc

19.(a+b)xc

20.c3xd3

21.2(z+t)x2

22.3(x+y)2

23.2(axb)x2

24.2(axb)x2

25.2(p+q)3

2․Գրեք հավասարության տեսքով․

1.a-b=c

2.b+c=d

3.x+4=y

4.z-3=t

5.a+2=b

6.c:3=d

7.a+b=cxd

8.(x-y):5=x+y

9.p/2+7=qx2

10.3(y+z)x5=y

3.Տրված են չորս թվեր 30,18,12,45

1.45+12=57 45-30=15

2.x+30=45

x=45-30

x=15

3.18×12=214=2+1+4=7

4. (30×2) + (18×3)=60+54=114

5.12+(-45)=33

6.30 x (-18)=-540

7.-18+(-12)=30

8. x=18×2+x=45-3

x=45-36

x=9

x=9-3

x=6

9. x=12×4+x=30×3

90-48=42

x=42

10. -30+(-45)=-75=-7+(-5)=12

4.Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը, եթե

1.a+5+(b+6)=a+b+11

2.q-3+(z-7)=q+z+10

3.p+13+(h-8)=p+h-5

4.t-15+(y+12)=t+y-3

5.a+9+(b-9)=a+b-0

5.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի տարբերությունը, եթե

1.a+5+b+5=10

2.z-7+q-7=0

3.y+10-a+4=ay14

4.b+3-a+8=ab11

5.y+9-b+17=yb26

6.Գումարելիներից մեկը մեծացրել ենք 19-ով։ Ինչպե՞ս պետք է փոխել մյուս գումարելին, որպեսզի․

1․(a+19)+(b-19)

2.(a+19)+(b-19)+12

3.(a+19)+(b-19)+5

4.(a+19)+(b-19)+25

7.Գումարելիներից մեկը փոքրացրել ենք 13-ով։ Ինչպե՞ս պետք է փոխել մյուս գումարելին, որպեսզի․

1․(x+13)+(b-13)

2․(x+13)+(b-13)-5

3․(x+13)+(b-13)-21

4․(x+13)+(b-13)+4

8.Հանելին փոքրացրել ենք 9-ով։ Ինչպե՞ս պետք է փոխել նվազելին, որպեսզի․

1․(y-9)+(x+9)

2․(y-9)+(x+9)-5

3․(y-9)+(x+9)+6

4․(y-9)+(x+9)+15

9.Հանելին մեծացրել են 21-ով։ նչպե՞ս պետք է փոխել նվազելին, որպեսզի․

1․(a+21)+(b-21)

2․(a+21)+(b-12)+7

3․(a+21)+(b-12)-8

4․(a+21)+(b-12)-30

10.Նվազելին փոքրացրել ենք 7-ով։ Ինչպե՞ս պետք է փոխել հանելին, որպեսզի տարբերությունը․

1.(a+7)+(b-7)

2.(a+7)+(b-7)-4

3.(a+7)+(b-7)-12

4.(a+7)+(b-7)+2

13. 5 միատեսակ տետրերն արժեն 750 դրամ։ Քանի՞ տետրի կարելի է գնել 1800դ:

750:5=150

1800:150=12

Ճամփորդություն դեպի Լոռի

Նախապես կազմված ծրագրով սեպտեմբերի 9-ին շարժվեցինք դեպի Լոռի։

Ինձ համար առաջին ճամփորդությունը դեպի Լոռի անցավ շատ հետաքրքիր և հագեցած։ Առաջին կանգառը Սպիտակի Սբ․ Հարություն եկեղեցին էր։ Այն բավականին մեծ և գեղեցիկ էր։ Երկրորդ կանգառը Վանաձորի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին էր, որտեղ հանդիպեցինք Գուգարաց թեմի առաջնորդին ՝ արքեպիսկոպոս Տեր Սեպուհին։ Նրա հետ ունեցանք շատ հետաքրքիր և հաճելի զրույց։ Այցելեցինք նաև Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարան։ Ինձ համար շատ զարմանալի էր Հովհաննես Թումանյանի ոսկե կիսանդրին, որը բրնձի հատիկից հազար հինգ հարյուր անգամ փոքր էր։ Այցելեցինք նաաև Դսեղի ծովը։ Գիշերակացը նախատեսել էինք գարգառ գյուղում, որտեղ հասնելուն պես տեղավորվեցինք, ընթրեցինք և տարբեր խաղեր խաղացինք։ Հաջորդ օրը, առավոտյան, նախավարժանքից հետո այցելեցինք Գյուլագարակի անանուն եկեղեցի, եղանք Հնեվանքում։ Այն իրոք շատ հետաքրքիր, գեղեցիկ և մարդկությունից կտրված վանական համալիր էր։ Վերջում վերադարձանք Գարգառ և փոքր ընդմիջումից հետո այցելեցինք հունգարացիներին, որոնց հետ էլ անցկացրինք հետաքրքիր անգլերեն սեմինար։ Երրորդ օրը արթնացանք ավելի վաղ, նախաճաշից հետո ճանապարհ ընկանք։ Առաջին կանգառը այդքան հայտնի Դենդրոպարկներ, որտեղի մաքուր օդը շնչելը արդեն իսկ հաճույք էր։ Այնուհետև եղանք Լոռե բերդում։ Այն ուղղակի տեսնել է պետք․․․ իսկ վերջին կանգառը Սբ․ Նիկողայոս ռուսական եկեղեցին էր։

Ինչպես արդեն հասկացաք բավականին հագեցած և ինչն ավելի կարևոր է հետաքրքիր ճամփորդություն ունեցանք։ Ինչի համար շատ շնորհակալ եմ ընկեր Մնացականյան Ստելլային և Տաթև Աբրահամյանին։

Նկարները վերցված են Տաթև Աբրահամյանի ֆեյսբուքյան էջից։